Borkerkoel, Westerbork

01-08-2012 | Boers Regeltechniek heeft, in opdracht van deĀ Gemeente Midden-Drenthe, de sporthal “De Borkerkoel” te Westerbork voorzien van een nieuwe regelinstallatie.
Ook zijn de verwarmingsgroepen voorzien van nieuwe mengregelventielen

In de nieuwe regelkast zijn 3 Regin EXOcompact regelaars opgenomen die de gehele installatie regelt.
Ook wordt het energieverbruik geregistreerd, dit geldt voor hetĀ  gas-, elektra en waterverbruik.
De installatie is via internet te benaderen om gegevens op te vragen of instellingen te wijzigen.